Nyskapande idéer

Nya tider föder nya behov, det har vi konstaterat förr. Det är ju så, trots allt, att varje generation för med sig nyautmaningar och nya behov och klimatet i Sverige idag är gynnsamt för idéer att blomma ut. En ny typ av tjänst som inte funnits tidigare, men som företag idag har enorm nytta av är factoringtjänsten. 

Factoring är en internationell term för det som vi i Sverige ofta kallar fakturafinansiering. Många säger factoring när de menar fakturaköp eller fakturabelåning, men factoring är ett lite bredare begrepp och kan innefatta även inkassotjänster, bokföring m.m.

Förenklat företagande

Som företagare i Sverige är det mycket att hålla reda på och något som är frustrerande för många företagare är att de måste vänta ganka länge på att de fakturor de skickar ut betalas. Inkomsterna är alltid lite fördröjda vilket fungerar hämmande för väldigt många, särskilt mindre, företag.

Man kan då alltså sälja sina fakturor till ett factoringbolag, som t ex invoice.se, och få betalt för sin faktura direkt. Det är inte den enda fördelen! Man säljer allt ansvar för fakturan med den, så factoringbolaget blir ansvariga för ventuell indrivning om du kund skulle strula. Den lilla avgift man betalar vid fakturaöverlåtelsen är faktiskt ett ganska litet pris att betala.

Förutom fakturaköp finns fakturabelåning som fungerar lite annorlunda. Kolla in invoice.se om du vill veta mer!

25 Jun 2016