Medarbetarna är den viktigaste resursen

En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Ett uttryck som ofta används för att beskriva hur en organisation eller ett företag kan rasa ihop som ett korthus trots att de har förutsättningarna för att bli hur starka som helst. Att identifiera de svaga länkarna är en viktig del av ledningens arbete. Inte för att att göra sig av med dem, utan för att stärka dem. Applicerar man detta på medarbetare, som är ett företags absolut viktigaste resurs, så handlar det om att stärka dem i sin yrkesroll så att kedjan (företaget) blir stark som helhet. 

Hur gör man det?

Ett sätt att få reda på hur personalen mår är att använda sig av en medarbetarenkät. Genom att låta de anställda fylla i ett formulär så kan du som chef få reda på otroligt mycket. Med den informationen kan du sedan ta steget från att vara medveten om problem till att kunna lösa dem. Några av de saker du kommer märka efter en korrekt genomförd analys med medarbetarenkät och ordentlig uppföljning är:

  • Antalet sjukskrivningar kommer att gå ned
  • Ökad produktivitet och effektivitet
  • Lägre personalomsättning

Glöm inte att enkäten måste vara anonym. Personal som känner att deras svar blir offentliga kommer inte att vara ärliga. Blanda inte ihop det med medarbetarsamtalet som är en öppen dialog mellan chef och anställd. Medarbetarenkäten bör man kunna vara 100% ärlig i utan att behöva oroa sig för vad andra anser om ens svar. Använd därför helst digitala enkäter. 

5 Mar 2020