Låt reklambyrån fixa din grafiska profil

Ofta när man kommer igång med företagandet gör man allt själv. Man sköter ekonomin själv och fixar en egen hemsida och sköter marknadsföringen. Fördelen är att det blir billigt och ofta har man inte så mycket pengar att lägga ut på olika saker i början.

Sedan kan man anställa personal eller leja ut arbetet allteftersom det går bättre och samtidigt kan man själv mer och mer fokusera på det man tycker är roligt att göra och på kärnverksamheten i företaget.

Men när det gäller företagets grafiska profil kan det vara en bra ide att redan från början inhämta professionell hjälp. Det kan vara svårt att ändra på en inarbetad grafisk profil och de pengar man sparar in i början får man ofta lägga ut mångdubbelt för senare, då tryckmaterial och dylikt inte längre fyller sin funktion.

Tross är en reklambyrå och webbyrå i jönköping som hjälper till med en enhetlig grafisk profil redan från början.   Tross kan hjälpa till att skapa  en röd tråd oavsett bransch eller inriktning. Genom att använda den grafiska profilen konsekvent ökar igenkänningen kring företaget. Det grafiska täcker allt ifrån färger, typsnitt, logotyp och andra grafiska element.

Tross bistår i hela processen som att

  • Skapa grafisk design
  • Skapa  logotyp
  • Annonser och tryckmaterial

Logotypen kan ofta vara helt avgörande för hur omgivningen och potentiella kunder ser på ett företag. Efter bara några sekunder från att en potentiell kund har sett en logotyp har denna bildat sig en uppfattning om företaget. Naturligtvis kan detta ändras sedan, men det första intrycket är viktigt.

 

28 Oct 2016